Προσαρμοσμένο λογισμικό

Η Innovasoft αναλαμβάνει την μελέτη των διαδικασιών της επιχείρησής σας με σκοπό να σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλάνο επέκτασης και υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτομιών.

Ανεξάρτητα από την φύση μιας επιχείρησης η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να βελτιστοποιηθούν όλες οι διαδικασίες και ως εκ τούτου να μεγιστοποιηθεί το κέρδος. Η βασικότερη υπηρεσία της Innovasoft είναι η ανάπτυξη κατά παραγγελία λογισμικού. Έχοντας ήδη κατακτήσει τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων, αναλαμβάνουμε να αναλύσουμε την δομή και τις διαδικασίες λειτουργίας της δικής σας επιχείρησης και να ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα σας απογειώσει!

Η Innovasoft αναλαμβάνει την μελέτη των διαδικασιών της επιχείρησης σας με σκοπό να σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλάνο επέκτασης και υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτομιών.

Είτε πρόκειται για έτοιμα συστήματα / λογισμικό είτε για κάποια πρωτοποριακή λύση που πρέπει να αναπτυχθεί αποκλειστικά για εσάς, εμείς αναλαμβάνουμε την υλοποίηση, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση που θα απαιτηθεί.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
Παρουσίαση της επιχείρησης και των περιλαμβανομένων διαδικασιών από εσάς
Μελέτη και δημιουργία αναλυτικών απαιτήσεων (Requirements)
Συμφωνία μαζί σας επί των αναλυτικών απαιτήσεων
Ανάλυση των αναλυτικών απαιτήσεων, συγγραφή ολοκληρωμένης λύσης και προσφοράς
Συμφωνία μαζί σας επί της ολοκληρωμένης προσφοράς
Ανάπτυξη
Testing
Εγκατάσταση
Εκπαίδευση
Υποστήριξη