Η Εταιρεία

Η Innovasoft βασιζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της προσφέρει σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον εξειδικευμένες λύσεις. Στόχος της εταιρείας μας ειναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Προφίλ

Η Innovasoft ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2004. Κύριο αντικείμενό της είναι η παραγωγή εφαρμογών λογισμικού καθώς και η δημιουργία ιστοσελίδων και φιλοξενία δικτυακών τόπων.

Το όνομα της εταιρείας μας δεν αποτελεί απλά μια τυχαία επιλογή, αλλά αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία της εταιρείας μας. Innovation και Software είναι τα δύο κύρια συστατικά του ονόματος και περιγράφουν τον κύριο στόχο της εταιρείας: την προσφορά καινοτόμων λύσεων πληροφορικής.

Φιλοσοφία

Κυρίαρχη φιλοσοφία της Innovasoft είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουμε θέσει ως απαραίτητες προϋποθέσεις - βάσεις τα εξής:

Προϊόντα & Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
Ανταγωνιστικές τιμές
Αμεσότητα & Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών
Επικοινωνία με τον πελάτη

Δραστηριότητα

Η Innovasoft δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς :

Παραγωγή - Κατασκευή εφαρμογών λογισμικού.
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης λογισμικού
Παροχή τεχνικής υποστήριξης
Δημιουργία Ιστοσελίδων
Φιλοξενία δικτυακών τόπων
Τεχνική υποστήριξη δικτυακών τόπων
Παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας αποτελείται από ανθρώπους μορφωτικού επιπέδου ανώτατων πανεπιστημιακών σπουδών, με εξιδείκευση και εργασιακή πείρα στους τομείς Ανάπτυξης Λογισμικού, Φιλοξενία & Ασφάλεια Ιστοσελίδων (Web hosting & security), Σχεδίαση Ιστοσελίδων, Διαχείριση & Οργάνωση Δικτύων, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Προσωπικού, Νομικά.